โครงการปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันและเสริมสร้างโอกาส เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีกลับสู่สังคม ภายใต้กิจกรรม ปันรักเพื่อการศึกษา ขอเชิญโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมนำเสนอแผนงานพัฒนาการศึกษา เพื่อรับเงินทุนสนับสนุนแห่งละ […]

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษาโครงการ ปตท. X มสธ. จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล 💚ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัลในพื้นที่ […]

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยกำหนดยื่นหนังสือขอทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2566 […]

  #สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครปริญญาตรี ประเภท สอบแข่งขันเพื่อรับ #ทุนการศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 […]

กยท.มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 10 ทุน 4 ล้านบาท สร้างอนาคตที่ดีให้บุตรเกษตรกรชาวสวนยาง มั่นใจจะช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดการพัฒนาอาชีพการทำสวนยางที่มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กำหนดการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ […]