แพทย์จุฬาฯ วิจัยสำเร็จ ใช้เกล็ดเลือดเข้มข้นของคนไข้เอง ฉีดเข้าเอ็นข้อไหล่ ลดปวด สมานเอ็นฉีกขาด และฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่ฉีกขาดได้ ทางเลือกใหม่แทนการผ่าตัด ลดความเสี่ยงจากผลกระทบจากการกินยาแก้ปวดต่อเนื่องเป็นเวลานาน “ปวด” […]

อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนาชุดตรวจวัณโรคแบบอ่านผลด้วยตาเปล่า MTB Strip ใช้งานง่าย แสดงผลแม่นยำ การันตีด้วยรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ […]

ม.กรุงเทพรับรางวัลระดับโลกจาก Babson Collaborative ดร.วุฒนิพงษ์  วราไกรสวัสดิ์ คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้ารับรางวัล “Babson […]

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ […]

รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เป็นประธานเปิดโครงการ “แรงบันดาลใจคือพลังที่ยิ่งใหญ่” พร้อมให้กำลังใจแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี คุณเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ […]

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครพระภิกษุและสามเณร เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับ ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ […]

วันที่​ 19 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการวิ่งโกงกางรัน มินิมาราธอน […]