ศิษย์วิทยาลัยทองสุข ตัวแทนนักชกทีมชาติไทย โชว์ลีลากำปั้นคว้าเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ได้ถึง 4 เหรียญ ในประเภทหญิงและชาย การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2022 […]

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566  เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นตัวแทน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ […]

  คณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สร้างนวัตกรรมอาหารแปรรูปเพื่อธุรกิจอาหารอนาคต ในรูปแบบ Non degree Program […]

  ทีมนักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงจากการประกวดนวัตกรรมระดับประเทศ Thailand Research Expo 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ […]

  ·         โรงเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรมแห่งริยาดจะเสริมศักยภาพให้กับผู้นำการท่องเที่ยวรุ่นต่อไป และแก้ไขปัญหาใหญ่ระดับโลกด้านการขาดแคลนผู้มีทักษะด้านการท่องเที่ยว ·         หลักสูตรการศึกษาแห่งแรกที่ผสมทั้งสายวิชาการระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพ พลิกโฉมการศึกษาด้านการท่องเที่ยวด้วยการนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ลงลึก และหลากหลาย เพื่อสร้างผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับอนาคตของภาคการท่องเที่ยว ·         โรงเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรมแห่งริยาดประกาศก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2564 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกิดดียะห์ ภายใต้ความร่วมมือกับ UNWTO และได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบโควตาพิเศษ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 คุณสมบัติ ✅ เกรด 2.00 […]

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต […]