ประชาสัมพันธ์ “ทุนไต้หวันประจำปี 2566” ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ปี 2566 (ระยะเวลาเรียน 3,6,9,12 เดือน) 2023 […]

  ในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน วิกฤตพลังงาน และอัตราเงินเฟ้อที่รุนแรง ตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ตลาดฟอเร็กซ์ยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆในปี 2565  ซึ่งดูข้อมูลจากธนาคารและโบรกเกอร์มากกว่า 1,200 แห่งใน […]

ปะการังอ่อน หรือ Soft Coral ถือเป็นปะการังที่มีความสวยงามและดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจากทั่วโลกเป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ความแปรปรวนของภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อน รวมถึงการคุกคามจากมนุษย์ด้วยกิจกรรมต่าง ส่งผลให้จำนวนชนิดและความสมบูรณ์ของปะการังอ่อนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมชมการแสดงดนตรี ในบรรยากาศสบาย ๆ กลางสวนหลวงพระราม 8 “ดนตรีในสวน…เพลงชาวบ้าน” […]

วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจกทุนการศึกษา เรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาที่มอบทุนการศึกษา • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ […]