แพทย์จุฬาฯ วิจัยสำเร็จ ใช้เกล็ดเลือดเข้มข้นของคนไข้เอง ฉีดเข้าเอ็นข้อไหล่ ลดปวด สมานเอ็นฉีกขาด และฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่ฉีกขาดได้ ทางเลือกใหม่แทนการผ่าตัด ลดความเสี่ยงจากผลกระทบจากการกินยาแก้ปวดต่อเนื่องเป็นเวลานาน “ปวด” […]

อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนาชุดตรวจวัณโรคแบบอ่านผลด้วยตาเปล่า MTB Strip ใช้งานง่าย แสดงผลแม่นยำ การันตีด้วยรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ […]

ม.กรุงเทพรับรางวัลระดับโลกจาก Babson Collaborative ดร.วุฒนิพงษ์  วราไกรสวัสดิ์ คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้ารับรางวัล “Babson […]

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ […]

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครพระภิกษุและสามเณร เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับ ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ […]

วันที่​ 19 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการวิ่งโกงกางรัน มินิมาราธอน […]

กองพัฒนานักศึกษา สวนสุนันทา จับมือ กาแฟพันธุ์ไทย จัดกิจกรรม “PTGENERGY สร้างอาชีพสร้างอนาคต” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS’66 รอบ Quota หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7  เมษายน […]