โครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์ มีมาแล้วมากกว่า 29 ปี โดยเริ่มมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 โดยมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนเพื่อได้เรียนต่อตั้งแต่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จนจบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ […]

#วิทยาลัยทองสุข รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2565 เปิดเรียน 1 พฤศจิกายน 2565 มีให้เลือกเรียนครบถ้วนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 กับหลักสูตรยอดฮิต “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบการศึกษาทางไกล” หลักสูตรยอดฮิต […]

  กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ ผนึกกำลัง มทร.ธัญบุรี ปั้นวิศวกรคุณภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมเปิดโรงงานให้นักศึกษาฝึกทักษะให้รู้ลึก รู้จริง […]