นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เปิดอบรมฟรี โดรนแปรอักษร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำคณะเดินทางจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน โดยโปรแกรมนี้สร้างสรรค์คุณภาพเยาวชนไทยและคนไทยทุก ๆ ท่านที่สนใจ สมัครตามใบประกาศสแกน QR Code นี้ตามที่สะดวกที่จะไปได้เลยนะครับ หมดแล้วหมดเลย อยากเรียนนอกเหนือจากนี้ต้องไปเรียนกับนักเรียนแม่ไก่นะครับ

 

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม

 

 

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

 

 

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  และโรงเรียนบ้านเชียงคาน วิจิตรวิทยา จังหวัดเลย เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านเชียงคาน วิจิตรวิทยา  จังหวัดเลย

 

 

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  และโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

 

จึงขอเชิญชวนครู นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว  โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการควบคุมโดรน การประยุกต์ใช้งานโดรนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเขียนแพลนการบินโดรนแปรอักษร และเรียนรู้การบินในพื้นที่จริง อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด http://www.rcsayoungpilot.com/

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

3 นักศึกษา ว.นานาชาติ ม.รังสิต เตรียมความพร้อมเดินทางไปเรียนโครงการ 3+1 ประเทศอังกฤษ

Thu Aug 17 , 2023
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในโครงการแลกเปลี่ยนที่มีชื่อว่าโครงการ 3+1 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต และ University of […]