Pusan National University มหาวิทยาลัยชั้นนำในเกาหลีใต้ แจ้งทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในการสมัครเรียนครั้งแรกไม่จำกัดสาขา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2022-2023 โดยทุนครอบคลุมค่าเรียนครึ่งหนึ่ง […]

ทุนดี ๆ มาอีกแล้ว สำหรับน้องๆ ปวส. ที่กำลังหาที่เรียน เรียนฟรีมีงานทำ ปักหมุดกรอกข้อมูลด่วน https://forms.gle/WUF3Ls71kfQsLGhW8 กรอกปุ๊บมีสิทธิ์ […]

พีไอเอ็มขอเชิญชวนน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า / ปวช.-ปวส. และ กศน. ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ร่วมงาน “มหกรรมทุน PIM ครบที่สุดเรื่องทุนการศึกษา” สนามสอบ #DEK65 สามารถสมัคร online หรือ onsite สมัครฟรี สอบฟรี […]

นางฟ้าฮอกกี้น้ำแข็ง นศ.ทุน ม.กรุงเทพธนบุรี ปลื้มโครงการ “พาน้องกลับบ้าน”   วิลาสินี  รัตนนัย (น้องน้ำตาล) “นางฟ้าฮอกกี้น้ำแข็ง” […]

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัทเนกซ์สเตป จำกัด ร่วมกันจัดโครงการ “ทุนสำรวจโลก E-Listening” ครั้งที่ 17 โดยทุนนี้เป็นทุนสร้างความเจริญสู่ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี […]

มูลนิธิดำรงชัยธรรม  มูลนิธิที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทยให้เข้าถึงการศึกษาแบบครบวงจร   ภายใต้โครงการ  “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต”  ตามเจตนารมณ์ของคุณไพบูลย์   ดำรงชัยธรรม   เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีให้กับเยาวชนไทย   ที่ตั้งใจเรียน   มีความประพฤติดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา   โดยมูลนิธิดำรงชัยธรรมเล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเยาวชนมาโดยตลอด    ดังนั้น  ทุนการศึกษาที่มอบให้จะครอบคลุมในทุกส่วนที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาและการดำรงชีพ  ได้แก่  […]