ปัจจุบันเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยข่าวสารซึ่งถาโถมในโลกอินเทอร์เนต บ้างเป็นข่าวจริง บ้างเป็นข่าวลวง ถ้าแม้ผู้เสพข่าวปราศจากสติไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น ย่อมส่งผลเสียอย่างคาดไม่ถึงทั้งต่อตนเอง คนรอบข้าง ไปจนถึงสังคมโดยรวม ด้วยความเข้าใจในความเป็นไปของสังคมข่าวสารในยุคนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้ริเริ่มแนวคิดที่จะปลูกฝังเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร นักวิจัยสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนายอรรถวุฒ คุ้มบ้าน นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะผู้ช่วยนักวิจัย […]

  “สวนสุนันทา” พัฒนาศักยภาพสู่ระดับสากลอีกขั้น หลังเข้ารับการประเมินมาตรฐานจาก QS Stars  ซึ่งประกาศผลล่าสุด 2021 อยู่ในระดับ 3 […]

แวดวงการศึกษาในยุคที่ข้อมูลข่าวสารทั่วโลกย่อแคบลงมาอยู่แค่ปลายนิ้ว มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งต้องเปิดข้อมูลกันอย่างหมดเปลือก เพื่อให้ผู้ที่สนใจ “เลือก” ทั้งการเข้ามาเรียนต่อ หรือผู้จ้างงานที่ต้องการมืออาชีพไปร่วมงาน ปัจจุบัน การจัดอันดับสถาบันการศึกษา มีอยู่ 2 […]

“สุดเฉียบนวัตกรรมศิลป์ภาพปริศนาธรรมสามมิติร่วมกับเทคโนโลยี AR แสดงภาพจิตรกรรมพุทธศิลป์ ด้วยการเคลื่อนไหว ของแสง สี เสียง เป็นแห่งเดียวของโลก” ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.สมพร […]

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในสาขาวิชาต่างๆ โดย QS World University Rankings by Subject 2021 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ […]

โลกยุคใหม่ที่ทุกคนติดต่อสื่อสารกันสะดวกง่ายดายในชั่วพริบตา ทำให้แทบจะทุกสิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดกลับหัวกลับหาง หลายคนที่ปรับตัวไม่ได้หรือไม่ทันการณ์ก็ต้องกลายเป็นผู้ตาม ส่วนคนที่มี “องค์ความรู้” หรือ “พื้นฐานชีวิต” แน่นหนามั่นคงเพียงพอก็จะเป็นผู้อยู่รอด และประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก หากจะถามว่าแล้วทำอย่างไร […]

YouTube