มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ จะเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  ปวช. และ ปวส. จนถึงระดับอุดมศึกษา  สำหรับปีการศึกษา 2567 มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนบุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ ประจำปี 2567จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้  ทุนที่รับสมัคร  เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Quantitative Economics […]

ทุนรัฐบาลไทย ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมรับทุนการศึกษา ครบทั้ง 4 โครงการทุน กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 […]

ทุนโครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา 2567 มาแล้ว!! … สสวท. ขอเชิญชวนผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ […]

ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส France Excellence Eiffel Scholarship 2024 เปิดรับสมัครแล้ว ! ทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์จะเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก […]

  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) และระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลตามสาขาที่กำหนด เข้าร่วมโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” […]

#มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ เปิดให้ #ทุนการศึกษา 50 เปอร์เซ็นต์ แก่นักเรียนไทยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 รุ่น […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนบุคคลทั่วไประดับ ปริญญา (ทุนแข่งขัน) เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี2567 จึงประกาศรับสมัคร […]