นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 พ.ค. 65!! . หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม […]

โอกาสสำหรับเด็กอาชีวะ และนักศึกษาสายอาชีพที่ต้องการเรียนต่อถึงปริญญาเอกเริ่มแล้ว กับการรับสมัครนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ รุ่นที่ 4 ทุนแรกในประเทศไทย ที่สร้างโอกาสเปลี่ยนชีวิตให้ผู้เรียนสายอาชีพได้ก้าวตามฝันการเรียนในระดับปริญญา เพื่อเป็นแนวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป . รับสมัคร […]

ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครพนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ประจำปี 2565 จำนวน 8 ทุน […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2565) […]

  ข่าวดีสำหรับน้องๆ เยาวชน มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้มอบโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ให้กับน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.1 , ม.4 หรือ […]

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา […]

  บริติช เคานซิล เดินหน้าส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและบทบาทด้านอาชีพในแวดวง STEM ให้แก่ผู้หญิง ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษา Women in STEM อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำหรับผู้หญิงที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและ Early Academic Fellowship สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี […]