สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (RCSA) นำผลงานระบบโดรนแปรอักษรติดพลุไฟ ไปคว้า 3 รางวัล ในงาน “The 17th […]