กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ นักศึกษาและอาจารย์สนุกสนานเต็มที่     รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี […]

วันที่ 21 มีนาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี […]

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ What’s Skills For The Future? […]

  (4 มี.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ […]

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสคูลดิโอ ธุรกิจในเครือ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย จัดงานเปิดตัว “Degree Plus” […]

รมว.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สั่งการหัวหน้าผู้ตรวจราชการ สันติ ป่าหวาย ขับเคลื่อนนโยบายโครงการอาสาสมัครท่องเที่ยวกีฬาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๕ นายพิพัฒน์ […]

9 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ […]

ห้ามพลาด ขายออนไลน์อยู่แล้ว แต่ยอดขายยังไม่ปัง กับหลักสูตร “พลิกธุรกิจในยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการตลาดและจัดการธุรกิจออนไลน์” อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ […]