มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรง (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมถึงคณะอื่น ๆ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรง (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรง (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรง (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 รอบรับตรง (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันนี้ […]

อธิการ “บังอร” ทำผู้เข้าร่วม“การปฐมนิเทศออนไลน์” กว่า 10,000 คน ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ต่างประทับใจ หลังจำได้แม้กระทั่งชื่อเล่นนักศึกษา พร้อมทักทายอย่างเป็นกันเอง ย้ำดูแลทุกชีวิตอย่างดีที่สุด […]

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับตรงเพิ่มเติม หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ สมัครด่วน 11-28 มิ.ย.64 […]

YouTube