โรงแรมวังสวนสุนันทา ได้รับเชิญร่วมเปิดงาน ศูนย์การค้า “เซ็นทรัล อยุธยา” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 […]

  รศ.ดร.นราพร สมบูรณ์นะ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้าโครงการพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-LAMP เผยถึงความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อโควิด-19 […]

อาจารย์วิศวฯ ผนึกความร่วมมือแพทย์จุฬาฯ พัฒนาหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ i-MEDBOT Innovation Contest 2021 เริ่มปฏิบัติงานแล้วในโรงพยาบาล 12 […]

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร จัดกอล์ฟการกุศล พร้อมพาเที่ยว 26 พ.ย.64 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต […]

  นายพรหมอุปถัมภ์ แสนสุริวงค์ หัวหน้าสำนักงานศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมบุคลากรลงพื้นที่ชุมชนตำบลบ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม บริการตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 […]

คณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมงานเปิดตัวเมนูเครื่องดื่มสูตรใหม่ ณ ร้านกาแฟชาววัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วันนี้) 25 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 […]

วันนี้ (5 ตุลาคม 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามกับคุณลัดดาวัลย์ มาทวี […]

คณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ Smile Roboticsและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมพัฒนานวัตกรรมโคม UV-C “น้องไฟฉาย รุ่นที่ 3”ฆ่าและทำลายเชื้อไวรัส COVID-19 […]

YouTube