คณะกรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) ลงมติเลือก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี […]

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดี มทร. เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ […]

สวนสุนันทาร่วมกับนศ.หลักสูตร HIDA-คณะแพทย์ม.นวมินทร์ฯ จัดโครงการผ่าตัดข้อศอก-ข้อเข่า-ข้อเท้าเสื่อม 66 ข้อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

   “กัญชา” พืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการตลาดสูงมาก ด้วยคุณค่ามหาศาลทั้งด้านการแพทย์ สุขภาพ โภชนาการ ความงาม ฯลฯ ทันทีที่อำนาจรัฐไฟเขียว จุฬาฯ […]

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดโรงพยาบาลสนามสำรองโรงยิมเนเซียม มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 โดย ศาสตราจารย์ […]

YouTube