อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี วางศิลาฤกษ์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา พร้อมผลิต นศ.แพทย์

 

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี วางศิลาฤกษ์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา พร้อมผลิต นศ.แพทย์

 

 

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค เมื่อวันที่ 14 ก.พ.65 โดยมี พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร, พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร, นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์, ศ.เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการพัฒนาจัดการศึกษา การให้บริการ และการวิจัยทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ เป็นสถาบันร่วมสอน พร้อมให้การสนับสนุน และร่วมผลิตนักศึกษาแพทย์ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นับว่าเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างกรุงเทพมหานคร กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งได้เห็นถึงความสำคัญในด้านการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ รวมถึงบุคลากรที่สำคัญทางด้านสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

สำหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น บนพื้นที่ 3 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดิน ที่ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บริจาคให้ เป็นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,500 ตร.ม. ประกอบด้วย 1. หอพักนักศึกษาแพทย์​ จำนวน​ 60​ ห้อง 2. สำนักงานแพทย์ศาสตร์ศึกษา 3. ห้องเรียน​ ห้องปฏิบัติการจำลอง​ ห้องสมุด​ ห้องคอมพิวเตอร์ 4. ห้องประชุมขนาดใหญ่​ 120​ ที่นั่ง และ 5. ห้องอาหาร​ ห้องสันทนาการ​ และห้องสโมสรนักศึกษา โดยอาคารหลังนี้ได้รับความอุปถัมภ์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้และผลิตนักศึกษาแพทย์ ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กับ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สามารถรองรับนักศึกษาแพทย์​ รุ่นละ​ 20​ คน ซึ่งนักศึกษาแพทย์รุ่นที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2564​ จะศึกษาต่อชั้นคลินิก​ (ชั้นปีที่​ 4​ ถึงชั้นปีที่​ 6) ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์​ ปี​การศึกษา​ 2567 โดยอาคารดังกล่าวจะเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก และเป็นแหล่งฝึกอบรมของแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ เสริมศักยภาพทางด้านวิชาชีพ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ซึ่งเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยทางการแพทย์ การพัฒนาการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

เปาโค้ช ศิวกร ภูอุดม ผู้ตัดสินฟุตบอลไทย ระดับฟีฟ่าอีลิต ควง “แนน” ณัฐรดา ก่อสุวรรณ เข้าพิธีวิวาห์ วันวาเลนไทน์

Tue Feb 15 , 2022
เปาโค้ช ศิวกร ภูอุดม ผู้ตัดสินฟุตบอลไทยดีกรีผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าอีลิตควง “แนน” ณัฐรดา ก่อสุวรรณ แฟนสาวเข้าพิธีวิวาห์วันวาเลนไทน์ เปาโค้ช ศิวกร […]