กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรม“การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา”รุ่น 1 ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมหลักสูตร “การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2564 ที่อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ในการอบรมวันที่ 25 ธันวาคม 2564  ได้รับเกียรติจาก ดร.นาที รัชกิจประการ รองประธานที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 โดยมี นายเขมพล อุ้ยตระกูล เลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และท่านปลัดจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติ โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจปราการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากพื้นที่ภาคใต้จำนวน 14 จังหวัด ๆ ละ 6 คน รวม 84 คน

การอบรมครั้งนี้มีวิทยากรให้ความรู้ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร/มหาวิทยาลัยบูรพา /มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ /สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมอนามัย ซึ่งดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ร้อยทอง รีสอร์ท อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 

 

Next Post

นักวิจัยมรภ.นครศรีธรรมราช พัฒนาผ้าพื้นถิ่นเคลือบด้วยวัสดุนาโน ป้องกันแสงยูวี ต้านเชื้อแบคทีเรีย และสะท้อนน้ำ

Sun Dec 26 , 2021
การทอผ้าพื้นเมืองเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยผ้าของแต่ละท้องถิ่นจะอัตลักษณ์ และความงดงามเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความชำนาญ ค่านิยม และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ ปัจจุบันการทอผ้าเพื่อสร้างรายได้เริ่มเข้ามามีบทบาทแทนการทอผ้าเพื่อใช้สอย ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ทั้งในลักษณะอาชีพหลัก และอาชีพเสริม […]