อะไรก็ตามในชีวิต ถ้ามันง่ายไปหมดทุกอย่าง คงไม่เรียกว่าชีวิต ! เช่นเดียวกับความสำเร็จของคนๆ หนึ่ง กว่าจะเดินมาถึงจุดที่เรียกว่า “ประสบความสำเร็จ” ล้วนแล้วแต่ต้องผ่าน […]