ขอแสดงความยินดีกับน.ส.อธิภิษฎ์ญาดา กระต่ายจันทร์  น.ส.ปุณยภา ยุววาณิชชากร และน.ส.สุกฤตา ปัจจันตดุสิต นักศึกษาสาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากทีม […]

นายธนกรณ์ ศิลาโชติ ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันการศึกษา และโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง […]

“ก่อนจะมาเป็นผลิตภัณฑ์หน่อไม้ไชโป๊ ทางกลุ่มวิจัยได้รับโจทย์ในการทำวิจัยปรับปรุงกระบวนการผลิตหน่อไม้ดอง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงไผ่ใหญ่ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หน่อไม้ดองในน้ำมะพร้าว โดยใช้หน่อไม้ไผ่ตงศรีปราจีน […]

  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสมัชชามหาคณิสสรเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท […]

    ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี […]

ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า แผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มมัธยมศึกษาปีที่ […]