นักศึกษา สวนสุนันทา เข้ารับการแสดงความชื่นชมและเกียรติบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หลังจากที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช […]

สำหรับสายอาชีพสุดอินเทรนด์ ที่เป็นมากกว่าขนส่ง จะต้องนึกถึงการเรียน หลักสูตรปริญญาตรี แขนงวิชาการจัดการขนส่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งตอนนี้เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว แต่ก่อนที่เราจะสมัครเรียนนั้นมาดูจุดเด่นของหลักสูตรนี้กัน เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเรียนในห้องปฏิบัติการ […]

  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ) รอบที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม […]

รับตรงรอบพิเศษ รอบสุดท้าย Dek67 เกรด 2.00 ขึ้นไป ทุกแผนการเรียน สมัครได้ทันทีวันนี้ !!! วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน […]