สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดสัมมนาเรื่อง กงสุลคุ้มครองนักศึกษา

 

สถาบันจีน-ไทย ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จัดการบรรยายหัวข้อเรื่อง “กงสุลพบนักศึกษาจีน : การใช้ชีวิตในประเทศไทย” โดย ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและผู้อำนวยการสถาบันจีน-ไทย กล่าวต้อนรับและเปิดงาน หลังจากนั้น ผู้แทนจากสำนักงานกงสุล สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศไทยและการคุ้มครองของกงสุล นอกจากนี้สมาคมนักเรียนและนักวิชาการชาวจีนทั่วไทย ได้บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ของสมาพันธ์นักศึกษา แบ่งปันข้อมูลตัวอย่างความปลอดภัยและการใช้ชีวิตในประเทศไทย ณ ห้อง 6-200 อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS 67 - Portfolio ครั้งที่ 1

Wed Sep 27 , 2023
  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ TCAS 67 – Portfolio ครั้งที่ 1 หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต […]