รัฐบาลญี่ปุ่น เปิดให้ทุนญี่ปุ่นศึกษาแก่นักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาที่ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมและสภาพสังคมญี่ปุ่น

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประเภททุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students)

ในเอกสาร ANNEX ระบุเพิ่มเติมเรื่องกำหนดการและข้อมูลการรับสมัครในประเทศไทย ดังนั้นกรุณาอ่านเอกสารนี้ประกอบกับ Application Guidelines อย่างละเอียด

ผู้สนใจสมัคร กรุณาเตรียมเอกสารสมัครตามที่ระบุไว้และส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์มาที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยเอกสารต้องถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (ไม่ยึดวันประทับตราไปรษณีย์)

แนะนำทุนญี่ปุ่นศึกษา

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคัดเลือกนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมและสภาพสังคมญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 และศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษา รับสมัครเดือนธันวาคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนกันยายน หรือ ตุลาคมของปีเดียวกัน ในขั้นตอนการรับสมัคร จำเป็นต้องยื่นเอกสารแสดงผลการศึกษาและเอกสารรับรองสถานภาพนักศึกษา เป็นฉบับจริง ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ

  1. หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือส่งถึงล่าช้ากว่าที่กำหนด จะไม่รับพิจารณา
  2. กรุณาตรวจสอบสถานะการจัดส่งกับผู้ให้บริการไปรษณีย์โดยตรง
  3. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจะพิจารณาใบสมัครและคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  4. ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน จะได้รับบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ (Admission Form) คืนที่สนามสอบในวันสอบ
  5. ผู้ที่สนใจศึกษาตัวอย่างข้อสอบเก่าสามารถอ้างอิงจากข้อสอบทุนประเภทอื่นได้ที่นี่
    http://studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination/index.html 

ที่มา https://www.th.emb-japan.go.jp/

Next Post

Crimson Education ร่วมแชร์ความสำเร็จนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยระดับโลกกับ ตอกย้ำจุดยืนที่ปรึกษาด้านการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

Wed Jan 3 , 2024
  Crimson Education หรือคริมสัน เอ็ดดูเคชั่น บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกด้านการสนับสนุนการเข้ามหาวิทยาลัย ที่ช่วยนักเรียนไทยให้ได้เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ไม่ว่านักเรียนจะต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ทำงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ หรือค้นหาโรงเรียนนานาชาติออนไลน์ คริมสันสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำในการเตรียมความพร้อมโปรไฟล์ใบสมัครให้ได้อย่างครอบคลุม ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร และประเทศอื่น ๆ มากกว่า 900 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก ที่พร้อมดูแลนักเรียนทุกคน ไม่ว่านักเรียนจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตาม”   […]