จุฬาฯยังครองที่ 1 Google Scholar JANUARY 2024 สวนสุนันทา-มทร.ธัญบุรี และม.รังสิต รักษาอันดับ 1 ของกลุ่ม

Google Scholar JANUARY 2024 (version 17.01). ประกาศผลการจัดอันดับ “จุฬาฯ” ยังอยู่ที่ 1 ประเทศ “สวนสุนันทา” ยังยืนผงาด ควง “มทร.ธัญบุรี” รั้งที่ 1 กลุ่มม.ราชภัฏ และ กลุ่มม.เทคโนโลยีราชมงคล ด้าน “ม.รังสิต” ครองเบอร์ 1 มหาวิทยาลัยเอกชนอีกสมัย

TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles
JANUARY 2024 (version 17.01). ประกาศผลการจัดอันดับ โดยข้อมูลนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบกันต่อไป

การประกาศผลการจัดอันดับนี้เป็นการแสดงผลในส่วนของมหาวิทยาลัยที่มีการ citations ใน google scholar สูงที่สุด

ตรวจสอบได้ที่ http://www.webometrics.info/en/transparent

จุฬาฯยังครองที่ 1 ของประเทศ โดยมีอันดับ 1-30 ดังนี้

1 Chulalongkorn จำนวน CITATIONS 720264 (เดิม 658906 )
2 Mahidol University จำนวน CITATIONS 453433 (เดิม 416297)
3 Chiang Mai Universityจำนวน CITATIONS 331395 (เดิม 286141 )
4 Khon Kaen University จำนวน CITATIONS 236706 (เดิม 208502)
5 Prince of Songkla University จำนวน CITATIONS 172805 (เดิม 150218 )
6 Kasetsart University จำนวน CITATIONS 164651
7 King Mongkut’s University of Technology Thonburi จำนวน CITATIONS 151031
8 Thammasat University จำนวน CITATIONS 134191
9 Naresuan University จำนวน CITATIONS 129589
10 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok จำนวน CITATIONS 104999
11 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang จำนวน CITATIONS 100516
12 Mae Fah Luang Universityจำนวน CITATIONS 94299
13 Suranaree University of Technology จำนวน CITATIONS 84070
14 Walailak University จำนวน CITATIONS 68503
15 Srinakharinwirot University จำนวน CITATIONS 48835
16 University of Phayao จำนวน CITATIONS 45522
17 Rajamangala University of Technology Thanyaburi จำนวน CITATIONS 39694 (เดิม 34282)
18 Rangsit University จำนวน CITATIONS 37797 (เดิม 30139 )
19 Asian Institute of Technology Thailand จำนวน CITATIONS 36126
20 Rajamangala University of Technology Isan จำนวน CITATIONS 34954
21 Ubon Ratchathani University จำนวน CITATIONS 26712
22 Burapha University จำนวน CITATIONS 25625
23 Suan Sunandha Rajabhat University จำนวน CITATIONS 20792 (เดิม 18250)
24 National Institute of Development Administrationจำนวน CITATIONS 16798
25 Rajamangala University of Technology Srivijayaจำนวน CITATIONS 15188
26 Maejo University จำนวน CITATIONS 14234
27 Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology VISTEC จำนวน CITATIONS 13508
28 Silpakorn University จำนวน CITATIONS 13410
29 Thaksin University จำนวน CITATIONS 11521
30 Phetchaburi Rajabhat University จำนวน CITATIONS 8894

สวนสุนันทา ครองอันดับ 1 ราชภัฏ อีกสมัย

ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ “สวนสุนันทา” ยังครองอันดับ 1 ไว้ได้ อยู่ในอันดับที่ 23 (อันดับเดิม 23)  ของประเทศ จำนวน CITATIONS 20792 มากกว่าครั้งที่แล้วที่มีจำนวน CITATIONS ที่ 18250

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครองที่ 1 กลุ่มราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นอันดับ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และอยู่ในอันดับ ที่ 17 (อันดับเดิม 18) ของประเทศ จำนวน CITATIONS 39694  มากกว่าครั้งที่แล้วที่มีจำนวน CITATIONS ที่ 34282

มหาวิทยาลัยรังสิต ครองที่ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน

สถาบันเอกชน “มหาวิทยาลัยรังสิต” ครองอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 18 (เดิมอันดับ 19) ของประเทศ จำนวน CITATIONS 37797  มากกว่าครั้งที่แล้วที่มีจำนวน CITATIONS ที่ 30139

ที่มาของการจัดอันดับ

การจัดอันดับจะพิจารณาจากการ Citation งานวิจัย ที่อยู่ใน Google Scholar โดย Google Scholar นั้นเป็นอีกบริการหนึ่งของ Google ที่จะให้บริการในการสืบค้นงานเขียน และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความต้องการในการสืบค้นงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นจากงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความในวารสารวิชาการต่างๆ โดยผู้สืบค้นนั้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ เหล่านั้นออกมาได้ อาทิ บทความวิชาการ บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ ฯลฯ

………………….

Harvard University รั้งอันดับ 1 ของโลก

 ที่มา https://www.webometrics.info/en/transparent

Next Post

ทัพกีฬาปัญญาชน “สวนสุนันทา” พร้อมลุย "นนทรีเกมส์ 2567" ย้ำแสดงสปิริตน้ำใจนักกีฬา

Thu Jan 25 , 2024
วันที่ 24 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับมอบจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบนโยบายและให้โอวาทแก่ทัพนักกีฬาสวนสุนันทา […]