ศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล หน.โครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง รพ.จุฬาฯ ส่งมอบความสุขให้ถึงที่.. มอบความรักให้ถึงเตียง

 

โครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง และศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วยฯ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้ ทางโครงการฯ จัดกิจกรรมในรูปแบบเชิงรุก คือ ส่งมอบความสุขให้ถึงที่.. มอบความรักให้ถึงเตียง โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสตถิกุล หัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล คุณครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง ที่สนับสนุนโครงการฯ มาร่วมทำพิธีเปิดงาน และเดินขบวนแจกของขวัญตามหอผู้ป่วย ตึก สก. ตึกภูมิสิริฯ ตึกปัญจฯ และ ตึก ภปร. ท่ามกลางความปลื้มปิติทั้งผู้ให้ และกำลังใจอันล้นเหลือจากผู้รับ ในวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา

 

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ.มอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พร้อมมอบหมวกและดวงประทีปแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9

Mon Jan 22 , 2024
  ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2566 […]