ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมกับ คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ จัดสัมมนาเรื่อง การดูแลสุขภาพและวิถีชีวิตใหม่ของผู้สูงอายุ

 

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะกรรมธิการและที่ปรึกษากรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “การดูแลสุขภาพและวิถีชีวิตใหม่ของผู้สูงอายุ“ โดยมี นางกิตติ์ธัญญา วาจาดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรองประธานกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นประธานเปิดงาน และ นางตวงทิพย์ จินตะเวชในฐานะรองประธานกรรมาธิการฯร่วมการสัมมนา

การสัมมนาครั้งนี้ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ ได้กล่าวเน้นย้ำในเรื่องการเตือนกลุ่มผู้สูงอายุให้ระวังการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพในหลายๆรูปแบบ โดยเน้นหลักการง่ายๆคือการไม่โลภ เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดในการป้องกันตน

ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุต่างๆอาทิเช่น กิจกรรมบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพโดย พล.ต.ต.นพ.พงศ์ธร สุโฆสิต รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และการบรรยายการเตือนภัยอาชญากรรมออนไลน์” โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ร้อยตำรวจเอก พิชพงศ์ โสมกุล, พันตำรวจตรี พากฤต กฤตยพงษ์ ร้อยตำรวจเอกหญิง พิชญากร สุขทวีและ พันตำรวจเอก ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ ผู้กำกับสำนักตรวจคนเข้าเมืองสงขลา มาให้ความรู้เกี่ยวกับภัยไซเบอร์ การหลอกลวงของ มิจฉาชีพที่ปัจจุบันมาในรูปแบบต่างๆ

และยังมีกิจกรรมตรวจสุขภาพ วัดมวลร่างกายโดยอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะสาธารณสุข จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมาให้บริการกับผู้มาร่วมงานอีกด้วย

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

ม.รังสิต จัดกิจกรรม ANATOMY CAMP กายวิจักษ์รังสิต ครั้งที่ 9

Wed Jan 24 , 2024
  หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนมัธยมปลาย และผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของร่างกายผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม […]