วันนี้ (7 ตุลาคม 2564) รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับฟังผลสรุปการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ […]

อว.นำทีมนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผนึกกำลัง สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ลงพื้นที่ ช่วยผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ทำให้ชุมชน […]

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 ต.ค. 2564 สอบข้อเขียน […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์มเมอร์ จํากัด (มหาชน)รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อทุน ป.ตรี […]

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับวิทยสถานด้าน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Percussion และ วง Percussion Ensemble ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ภายใต้การดูแลการฝึกซ้อมโดยอาจารย์ Tanasit Siripanichwattana […]

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  แสดงศักยภาพด้านดนตรีระดับมาตรฐานสากล คว้าทุนการศึกษา พร้อมค่าที่พักและค่ากินอยู่ จาก Asian Uninet-OEAD ประเทศออสเตรีย ได้ไปเรียนต่อเป็นเวลาถึง 9 […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่ม ปวช. / ปวส. / กศน.สายอาชีพ ๑. […]

YouTube