วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College of Logistics and Supply Chain เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) ระหว่างวันที่ 1 […]

ด้วยใจรัก ศรัทธา เชื่อมั่น กตัญญู นำมาเป็นพลังในการก้าวเดินสู่ฝัน “วิศรุต กันทะวงศ์ ” ศิษย์เก่าวิทย์กีฬา ศึกษาศาสตร์ […]

อาจารย์ปิยะอร ศรีวรรณ สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่วัสดุกันกระแทกทางชีวภาพ (Bio-cushioning […]

สวนสุนันทา จัดกิจกรรม “สวนสุนันทาพารอด” ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนม.ปลาย ได้ก้าวสู่เส้นทางเรียนต่อระดับอุดมศึกษาอย่างมั่นใจ ไม่พลาดที่นั่ง วันที่ 28 […]

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อขยายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษต่อไป […]

ศิษย์เก่าจากทำผลงานน่าภาคภูมิใจให้ประเทศในการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิก 2020 และอีกหลายรายการการแข่งขันในช่วงกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา บทพิสูจน์ความมุ่งมั่นในการส่งเสริมเยาวชนให้พัฒนาความเป็นเลิศด้านการกีฬาและวิชาการคณะต่างๆ ในรั้วจามจุรี  เปิดรับเยาวชนที่มีความทักษะการกีฬากว่า 30 ชนิดกีฬา เข้าร่วมโครงการทุกปี ผลงานของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิก […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College of Logistics and Supply Chain เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา […]

YouTube