สถาบันการทูต ม.รังสิต จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่

 

สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (IDIS) มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของสถาบัน การวางแผนการเรียน แนวทางการในการเรียน ความเป็นไปได้ในการสำเร็จศึกษา ผลงานต่างๆ รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างสถาบัน นักศึกษา และผู้ปกครอง ภายในงานได้เปิดให้ผู้ปกครองมีโอกาสสอบถาม ซักถามในเรื่องต่างๆ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคาร Student Center (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

อว. เปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 6 มุ่งเติมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

Tue Aug 22 , 2023
อว. เปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 6 มุ่งเติมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายการบริหาร ต่อยอดการพัฒนานิสิต-นักศึกษา รับมืออนาคต […]