สวนสุนันทาร่วมจัดงานสัปดาห์ “Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE” กับ กระทรวง อว.

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ “Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE” ต้อนรับเทศกาลวันวันวาเลนไทน์ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาคณาจารย์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้ นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับ ซึ่งอธิการบดีได้กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวง อว.ให้เป็น 1 ใน 4 สถาบันอุดมศึกษานำร่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยของเรา มีความพร้อมที่จะพลักดัน ขับเคลื่อน การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือ ทางด้าน สุขภาพจิตนักศึกษา การจัดระบบบริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี”

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการจัดเสวนาในคำแนะนำ หัวข้อ “MIND & LOVE” โดย นายภัทรดนัย เสตสุวรรณ (เขื่อน K-OTIC) นักจิตวิทยาบำบัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการการให้บริการของศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว และการประชาสัมพันธ์ Platform Online ของมหาวิทยาลัย ภายในงานสัปดาห์ Valentine ดูแลหัวใจ by U – LIVE ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Next Post

SCG New Gen Scholarship ให้ทุนเรียนฟรี ป.ตรี-โท-เอก ในประเทศจีนหรืออินเดีย

Fri Feb 16 , 2024
SCG New Gen Scholarship เปิดให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 […]