โควตาเพื่อคนมีความสามารถพร้อมโครงการ #ทุนเพชรสุนันทา สมัครมาพัฒนาศักยภาพกันได้วันนี้ที่ สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

สวนสุนันทาเปิด #รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
รอบที่ 2 (Quota) เปิดโอกาสให้น้อง ๆ เรียนฟรีกับโครงการ #ทุนเพชรสุนันทา พร้อมชวนน้อง 67 ที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ มาพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวไปสู่โลกอนาคตที่สดใสกันต่อไป
สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เปิดรับใน 4 วิทยาลัย
1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2.วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
3.วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
4.วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
โดย สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เปิดรับในโครงการ  ทุนเพชรสุนันทา ด้วยเช่นเดียวกัน
.
🚩เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2567
สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/
สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายรับเข้าศึกษา
☎️ 02-160-1380

Next Post

สวนสุนันทาร่วมจัดงานสัปดาห์ "Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE" กับ กระทรวง อว.

Thu Feb 15 , 2024
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) […]