วิทย์กีฬา ม.ศิลปากร เปิดรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา SU-TCAS67 Portfolio ช่วงที่ 2

 

📣 ข่าวด่วนข่าวดี รับสมัคร 📣 “นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา” สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้-28 ธันวาคม 2566 นี้เท่านั้นนนนน 🔥 ศึกษารายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบมาเลยนะคะ
.
📣📣 มาแล้ววSU-TCAS67 Portfolio ช่วงที่ 2
📌หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2567
📌จำนวนที่รับเข้าศึกษา
ภาคปกติ 40 คน
ภาคพิเศษ 10 คน
.
📚ข่าวดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา “โครงการสานฝันนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา” ตามระบบการรับเข้าศึกษาต่อแบบ SU-TCAS
.
💥เอกสารประกอบการสมัคร
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีด้านหลังให้สำเนาด้านหลังด้วย)
4. อื่นๆ (ถ้ามี)
‼️ช่วงเวลาการรับสมัคร‼️
📚วันที่ 13-28 ธันวาคม 2566 : รับสมัครฯ ผ่าน https://admission.su.ac.th และชำระเงิน
📚วันที่ 26 มกราคม 2567 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
📚วันที่ 27-28 มกราคม 2567 : สอบสัมภาษณ์
📚วันที่ 31 มกราคม 2567 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
📚วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอบ 1 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
📚วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
📚วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ทางเว็บไซต์ https://reg.su.ac.th และชำระเงิน ตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
.
หมายเหตุ‼️กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ผู้สมัครติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง
📌Website : https://www.admission.su.ac.th/index.php
📌Facebook : https://www.facebook.com/วิทยาศาสตร์การกีฬา-มศิลปากร-1627150267524107/ และ https://www.facebook.com/SUTCAS
#TCAS67 #SUTCAS #Dek67 #วิทยาศาสตร์การกีฬาศิลปากร #SportsScienceSilpakornUniversity

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

ร.ร.คำเขื่อนแก้วฯ ยโสธร คว้าถ้วยพระราชทานโดรนแปรอักษร ด้าน วช.ปลื้มผลงาน Soft Power เล็งหนุนเพิ่ม 500 ลำ

Thu Dec 21 , 2023
  สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส […]