วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) […]

            สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรม 3 หลักสูตรด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้แก่ หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ หลักสูตรศิลป์พู่กันจีน […]

          วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ (ประจำ) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา ทั้งนี้ […]

  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เปิดตัวนวัตกรรมข้าวจากไข่ขาว ทดแทนข้าวจริง แคลอรี่ต่ำ โปรตีนคุณภาพดี และแคลเซียมสูง กากใยอาหารครบ ปลอดกลูเตนและแป้ง […]

  เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน คือร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) […]

5 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลาง (นบก.สส.) รุ่นที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. […]

วิศวกรรมสิ่งทอและศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โชว์ผลงานวิจัย-ศิลปะ ร่วมศิลปินดังทั้งไทยและต่างประเทศ นิทรรศการ MarTro A-14 : Mission To […]