สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ชวนน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 […]

  โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ภาคภูมิใจกับความสำเร็จของนักเรียนที่ได้รับรางวัล COBIS Student Achievement Awards อันทรงเกียรติ […]

ในวัยแค่ 36 ปี แต่ก้าวสู่ผู้นำระดับท้องถิ่นได้อย่างน่าภาคภูมิใจ  ชื่นชมศิษย์เก่า วิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ” จิรภัทร ชินบุตร […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) […]

  ทีมนิสิตหลักสูตรนานาชาติบริหารธุรกิจ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติกวาดรางวัลจากเวทีการประกวดแผนธุรกิจระดับโลกกว่า 10 รางวัลในช่วงปีที่ผ่านมา ตอกย้ำความสำเร็จที่น่าชื่นชมของนิสิต BBA […]

สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก หลักสูตร นักบริหารนวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์ ภาคเรียนที่ 1/2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ […]

มทร.ธัญบุรี ร่วม สพฐ. พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเอไอ สร้างต้นแบบ นวัตกรรมการศึกษา แก่เยาวชนกว่า 12,000 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) […]