คณะรัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดงานสัมมนา”ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)” และศึกษาดูงานการบริหารงานพัทยาเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 […]