คณะรัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดสัมมนา”ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)” และศึกษาดูงาน “พัทยา” เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

 

คณะรัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดงานสัมมนา”ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)” และศึกษาดูงานการบริหารงานพัทยาเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น DPA 17 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดงานสัมมนา เรื่องระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เกียรติบรรยาย และสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการเมืองพัทยา โดยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติบรรยาย พร้อมกับศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง เมืองพัทยา

ในการนี้ รศ.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร คณบดีคณะรัฐศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาและคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว ณ จังหวัดชลบุรีด้วย ซึ่งได้รับทั้งความรู้ มุมมองทางการบริหารและแนวคิดที่น่าสนใจในการขับเคลื่อนเมืองพัทยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกอย่างยั่งยืน และได้รับความเข้าใจเรื่องการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพในการศึกษาการลงทุน และการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก จึงมีความพร้อมทั้งสิ่งสนับสนุนการศึกษา และบุคลากร คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เอื้อต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะอาชีพทุกด้านให้กับประชาชนในชุมชน และสังคม เพื่อนำไปสู่การขยายผลต่อยอดในการพัฒนาตนเองได้ในอนาคต

 

#https://gooduniversity.net/

 

Next Post

เปิดวาร์ป ! 7 นักศึกษาและศิษย์เก่า ม.รังสิต ร่วม Backup Dancer กับ MV #ROCKSTAR ของ LISA

Tue Jul 2 , 2024
  ร้อนแรงไม่หยุดจริงๆ กับผลงานคัมแบ็ก “ลิซ่า” ที่ยิ่งใหญ่สมการรอคอยหลังจากปล่อยเพลง “ออกมา ยอดวิวก็พุ่งไม่หยุดหลายสิบล้านวิวไปแล้ว และยังคงแรงอย่างต่อเนื่องเป็นที่ 1 เพลงมาแรง […]