เปิดสถิตินักศึกษา 10 ประเทศ ที่นิยมเรียนต่ออุดมศึกษาไทย 5 ปีล่าสุด เด็กจีนครองแชมป์ “เมียนมาร์” ควง “กัมพูชา” ตามมาห่าง ๆ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดข้อมูลจำนวนนักศึกษารวมล่าสุดเดือนมีนาคม พ.ศ.2566
โดยเป็นจำนวนนักศึกษารวม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2565 ภาคเรียนที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม (นักศึกษาต่างชาติ รัฐ และเอกชน ในสังกัดอว. ปีการศึกษา 2561- 2565 จำแนกตาม ชื่อสัญชาติของนักศึกษา )

นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ามาเรียนมากที่สุด
จากข้อมูลล่าสุด ปรากฏว่านักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นิยมเข้ามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของไทยมากที่สุด โดยจำนวนรวมล่าสุดปี 2565 มีทั้งสิ้น 21,419 คน อันดับ 2 เป็นนักศึกษาจากประเทศเมียนมาร์ มีจำนวนรวม 3,708 คน และอันดับ 3 เป็นนักศึกษาจากประเทศกัมพูชา มีจำนวน 1,443 คน ส่วนอันดับ 4 และ อันดับ 5 ยังเป็นของประเทศอาเซียน คือเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มีนักศึกษากว่า 190 ประเทศเข้ามาเรียน
อีกข้อมูลที่น่าสนใจคือ มีนักศึกษาจากกว่า 190 ประเทศ ที่เข้ามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของไทย โดยในปีการศึกษา 2561 มีจำนวนรวม 23,257 คน ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนรวม 24,934 คน ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนรวม 27,897 คน ปีการศึกษา 2564 มีจำนวนรวม 27,625 คน และปีการศึกษา 2565 มีจำนวนรวม 34,202 คน ในจำนวนนี้มีนักศึกษาที่ไม่ปรากฏสัญชาติ จำนวน 3,489 คน

ข้อมูลนักศึกษาทุกประเทศ

จำนวนรวมนักศึกษาต่างชาติ61-65

.

ที่มา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

 

Next Post

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS’66 รอบ Quota เรียนปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ถึง 7 เม.ย.นี้

Sat Mar 18 , 2023
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS’66 รอบ Quota หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7  เมษายน […]