ม.รังสิต มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แด่ “ประกิต หลิมสกุล” (กิเลน ประลองเชิง) ไทยรัฐ

 

มหาวิทยาลัยรังสิต มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่ นายประกิต หลิมสกุล (กิเลน ประลองเชิง) ไทยรัฐ สื่อมวลชนผู้ยืนหยัดความเป็นกลางและความเป็นธรรม โดยพิธีจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แจ้งถึงมติของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ให้แก่ นายประกิต หลิมสกุล (กิเลน ประลองเชิง) ไทยรัฐ ในฐานะสื่อมวลชนผู้ชักธงรบ ถือธงธรรม สร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย

นายประกิต หลิมสกุล เกิดเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม จบการศึกษานิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และการศึกษาทางธรรม ระหว่างบรรพชาเป็นสามเณร ได้ร่ำเรียนปริยัติธรรมแตกฉาน จนสามารถสอบได้ชั้นนักธรรมเอก หลังจากนั้นได้เริ่มต้นชีวิตการทำงาน เป็นลูกเรือและนายท้ายเรือ ในทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นนักข่าวภูธรหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มีประสบการณ์เขียนคอลัมน์จิปาถะ ต่อมา ได้ย้ายมาทำงานกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยเขียนคอลัมน์ “กลืนไม่เข้าคายไม่ออก” ได้รับรางวัลนักเขียนบทความดีเด่น ช่วงเวลานั้นยังได้เขียนข่าวสังคมภายใต้นามปากกา “เหยี่ยวพญา”

นายประกิต หลิมสกุล มีโอกาสร่วมงานกับสื่อมวลชนสังกัดต่าง ๆ อีกหลายแห่ง อาทิ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ. สยามโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยไฟแนนเชียล กระทั่งกลับมาทำงานเป็นหัวหน้าสกู๊ปข่าวหน้าหนึ่งที่ต้นสังกัดเดิมคือไทยรัฐ ด้วยนามปากกา “กิเลน ประลองเชิง” เขียนคอลัมน์ “ชักธงรบ” ภายใต้นามปากกานี้ สร้างงานเขียนสัปดาห์ละ ๖ วัน ต่อเนื่องเป็นเวลา ๒๕ ปี นับได้ว่ามีบทความเกือบ ๑๐,๐๐๐ ชิ้นแล้วที่นักเขียนคอลัมน์ “ชักธงรบ” ใช้ธงธรรม ให้ความรู้ ข้อคิด ชี้นำสังคม และวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเป็นกลาง ถูกคือถูก ผิดคือผิด อ่านสถานการณ์ด้วยความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ง กว่า ๕๐ ปี บนเส้นทางชีวิตสื่อมวลชน นักข่าวที่ได้เดินทางไปทุกสมรภูมิข่าว จากเหนือจรดใต้ จากตะวันออกจรดตะวันตก ได้พบปะผู้คนหลากหลาย ได้เรียนรู้ความเป็นมนุษย์จากการสังเกตอย่างละเอียดและเข้าใจโลก

ด้วยคุณสมบัติสำคัญที่เป็นคนรักการอ่าน จึงเสมือนหนึ่งนักปราชญ์ผู้ช่ำชองการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการถ่ายทอดความคิดได้อย่างคมคาย ลึกซึ้ง อันสะท้อนถึงศักยภาพในการคิด เขียน และการใช้ภาษา เชื่อมโยงเหตุการณ์จากประวัติศาสตร์ กับเหตุการณ์ปัจจุบัน ทำให้การวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถกระตุกต่อมคิดของผู้อ่านได้อย่างแยบยล

ด้านการทำงาน ประกิต หลิมสกุล มีหลักคิด ๒ ข้อที่ใช้เป็นแกนหลักในการทำงานเขียน คือ “ความจริง” กับ “ความเป็นมนุษย์” มีจุดยืนเคียงข้างคนทุกข์ยาก หน้าที่ของสื่อมวลชนต้องช่วยเหลือผู้คน โดยมีผลงานที่ได้รับการยอมรับหลายด้าน อาทิ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และขับเคลื่อนประชาธิปไตย เคยได้รับรางวัลจากผลงานนักข่าวและนักเขียน ทั้งรางวัลข่าวภาพยอดเยี่ยมจากสมาคมนักข่าวฯ และล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับรางวัล “ศรีบูรพา” จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและกองทุนศรีบูรพา ซึ่งรางวัลดังกล่าว มอบให้แก่นักคิดนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นต้นแบบที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ติดต่อกันยาวนานไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

“ประกิต หลิมสกุล” ถือเป็นนักคิด นักเขียนที่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่ดีงาม สมถะ เป็นต้นแบบของสื่อมวลชนผู้ยืนหยัดความเป็นกลาง และถือธงแห่งธรรมในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่เดินตามรอยทางในวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้แก่ประชาชน

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟนส์ (กรุงเทพฯ) สุดปลื้ม มีนักเรียนคว้ารางวัล High Achievement Award ในไทยถึง 3 ราย

Fri Nov 24 , 2023
  รางวัล Outstanding Cambridge Learner Awards รับรองโดย Cambridge Assessment International […]