มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 วัดปรินายกวรวิหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพในการนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดปรินายกวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขารและเงินถวายเป็นพระราชกุศล จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,594,548บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ขออนุโมทนาโดยทั่วกัน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

Next Post

มทร.ธัญบุรี จับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดตัว “แพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจฯ” ให้ทุนหนุนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

Wed Nov 15 , 2023
มทร.ธัญบุรี จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดตัว “แพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจฯ” และเปิดรับสมัครทุนอุดหนุน หวังดันเศรษฐกิจประเทศด้วยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ […]