สำนักศิลป์ เปิดรับผลงานตีพิมพ์ใน “วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” Vol.๐๒

สำนักศิลป์ เปิดรับผลงานตีพิมพ์ใน “วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” Vol.๐๒ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวน นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ตีพิมพ์บทความใน “วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” Vol.๐๒l No.๐๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ โดยกำหนดตีพิมพ์ปีละ ๒ ครั้ง และเปิดรับบทความที่เป็นทั้งบทความวิจัย และบทความวิชาการ ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องเป็นองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ที่ได้จากการวิจัย และผลงานไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ซึ่งวารสารนี้ได้มีการดำเนินการเพื่อสอดรับกับประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการโดยฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ติดต่อ คุณรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง
เบอร์โทร. ๐๒-๑๖๐-๑๒๑๖
e-mail: artsjournal@ssru.ac.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ร้านกาแฟชาววัง สวนสุนันทา เปิดตัวเมนูเครื่องดื่มสูตรใหม่ หอมเย้ายวน อร่อย สดชื่นอย่างลงตัว

Mon Oct 25 , 2021
คณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมงานเปิดตัวเมนูเครื่องดื่มสูตรใหม่ ณ ร้านกาแฟชาววัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วันนี้) 25 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 […]

YouTube