ทีมงานสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สวนสุนันทา ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำเสียชุมชนคลองวัดประดู่ สมุทรสงคราม

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มรภ.สวนสุนันทาจับมือจ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ แก้ปัญหาน้ำเสียชุมชนคลองวัดประดู่

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ พร้อมด้วยทีมงานและนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในโครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองวัดประดู่ เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำ โดยมีพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวิเคราะห์ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ค่าบีโอดี (BOD) แอมโมเนีย โคลีฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลีฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งนี้เป็นการบริการวิชาการแก่จังหวัดสมุทรสงครามในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองวัดประดู่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
www.ssru.ac.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

กระเป๋าใยบวบ” ไอเดียสร้างสรรค์นักศึกษาสวนสุนันทา คว้ารางวัลโครงการ Green Youth

Sun Oct 24 , 2021
นศ.สวนสุนันทา ผุดไอเดียผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “กระเป๋าใยบวบ” คว้ารางวัลภายใต้โครงการ Green Youth ประจำปี 2563 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ปัจจุบันโรคไวรัสโคโรนา […]

YouTube