หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา หนุน 5 ธุรกิจสตาร์ทอัพนักศึกษาสวนสุนันทา สู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่

5 ธุรกิจสตาร์ทอัพนักศึกษาสวนสุนันทา ผ่านการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการผู้ประกอบการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนบน

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นำโครงการธุรกิจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 5 ราย เข้าร่วมนำเสนอโครงการ (Pitch Deck) เพื่อรับการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (TOR 2566 – 2567) เครือข่ายภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ Start-Up

ซึ่งผลการพิจารณาปรากฏว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถผ่านการกลั่นกรองในระดับ start- up จำนวน 2 ราย ได้แก่ “ธุรกิจแอปพลิเคชั่นตรวจโรคพืช” โดยนายขจรวิทย์ ศรีสุนทร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.กัลยาณัฏฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ “ธุรกิจแฟลตฟอร์มเพื่อการศึกษา” โดยนายธีรศักดิ์ ยอดทอง นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผศ.ดร.ธนพล ก่อฐานะ และ อาจารย์ ดร.ชมภู สายเสมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นอกจากนี้ มีนักศึกษาที่ผ่านในระดับ Pre-Incubation 3 ราย ได้แก่ “ธุรกิจ FLUFFY เครื่องดื่มนมปั่นและชา” โดยนายศิวกร จันทร์ แจ่มหล้า วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง โดยมี ผศ.ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุญยพรรัฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา “ธุรกิจผลิตภัณฑ์ Probiotics Karanda Mummy” โดย นายภคิน ถาวรธนิตกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา “ธุรกิจร้านยำและน้ำยำสำเร็จรูป แบรนด์ยำด๊ะดาด” โดย น.ส.ฉัตรแก้ว เอี่ยมเพ็ชรเพ็ง ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.มณฑารพ สุธาธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพที่ได้ผ่านการพิจารณา จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจในด้านต่าง ๆ ตามกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ Start-up และการพัฒนาสู่การจดทะเบียนพาณิชย์หรือจัดตั้งบริษัทต่อไป

 

Next Post

Dek67 มีที่เรียนก่อนใคร "โลจิสติกส์ สวนสุนันทา" เปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเข้ม เรียนจบไม่ตกงาน

Fri Jul 21 , 2023
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกยุคปัจจุบันและสนองตอบต่อทักษะอาชีพในโลกอนาคต เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป DEK67 รับตรง สาขาการจัดการโลจิสติกส์หลักสูตรนานาชาติ โอกาสสำหรับผู้ที่สนใจทำงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ขนส่ง […]