สวนสุนันทา เชิญร่วมอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและการรับ – ส่ง หนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

มรภ.สวนสุนันทาขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและการรับ – ส่ง หนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและการรับ – ส่ง หนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” วันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meeting) โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงินยอด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีค่าลงทะเบียน 600 บาท / 1 ท่าน

* ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้

สมัครผ่านลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWSBkJuR8KOPYhGJU8PDpWhagAltlojkr1J0TrsZdw0i0Kgw/viewform

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณวาทินี เรเรือง โทร 02 160 1020 , คุณปุนรดา อิ่มวงษ์ โทร 02 160 1255 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2564

Next Post

นักศึกษานิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา คว้ารางวัลที่ 1 ประกวดคลิป "สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย" ปี 64

Thu Sep 2 , 2021
นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คว้ารางวัลที่ 1 ในโครงการประกวดคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : […]