ดูงานโรงปลูกกัญชา เมดิคอลเกรด วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา

เช้าวันที่ 27 สิงหาคม 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากบริษัท สแกนเมดิเฮิร์บ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านกัญชากัญชงแบบครบวงจร ทั้งด้านการปลูก สกัด และต่อยอดในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ นำทีมโดย ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณณัฐชัย ประดิษฐ์วงศ์กูล กรรมการผู้จัดการ และคณะ
“ผลการดูงานและเจรจาความร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น ทางบริษัท สแกนเมดิเฮิร์บ จำกัด ชื่นชมในผลผลิตกัญชา และระบบการออกแบบ การจัดการบริหาร โรงปลูกกัญชาของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์เป็นอย่างมาก พร้อมให้การสนับสนุนทั้งด้านการวิจัย และการร่วมมือพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสารจากกัญชาและกัญชง รวมถึงความร่วมมืออื่นๆ ที่จะตามมาโดยลำดับต่อไป” รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม กล่าวโดยสรุป

Next Post

มทร.ธัญบุรี ร่วมประชุม ‘อาชีวะและเทคนิคศึกษาในเอเชีย’ ผ่านระบบออนไลน์

Sat Aug 28 , 2021
มทร.ธัญบุรี ร่วมประชุม ‘อาชีวะและเทคนิคศึกษาในเอเชีย’ ผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้เข้าร่วมการประชุม 2021 RAVTE Annual […]