“เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์” – “ศ.ดร.บังอร” – “นพ.ภูริทัต” ร่วมเปิดศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์หัวใจและไต รพ.ราชพิพัฒน์ มุ่งบริการผู้ป่วยครบวงจร และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

 

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสมัชชามหาคณิสสรเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะภาค 5 ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ร่วมประกอบพิธีเปิดศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์หัวใจและไต โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์เจิมเครื่อง CT SCAN ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พร้อมเจริญชัยมงคลคาถาประกอบพิธีดังกล่าวด้วย ในการนี้ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้บริหารของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ อาคารศูนย์หัวใจและไต โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์หัวใจและไตดังกล่าว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา วิจัย การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พัฒนาทักษะความชำนาญให้กับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัย และพัฒนาความพร้อมแก่บุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางการแพทย์ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์หัวใจและไต โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สามารถรองรับให้บริการผู้ป่วยครบวงจรตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันโรคด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เชียวชาญ พร้อมทั้งเครื่องมือเทคโนโลยีที่นำสมัยสามารถดูแลรักษา ฟื้นฟู และป้องกันให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคไต รวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวม เพี่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

นักวิจัยจุฬาฯ สร้างผลงาน Cello-gum นวัตกรรมจากเศษวุ้นมะพร้าวเหลือทิ้ง สู่วัตถุดิบอาหารพันล้าน

Sat Feb 24 , 2024
  Cello-gum (เซลโลกัม) ผลิตภัณฑ์ที่มาจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจุฬาฯ กับบริษัทอุตสาหกรรมอาหาร อย่าง อำพลฟู้ดส์ ที่แปรเศษวุ้นมะพร้าวเหลือทิ้งนับเป็นตัน ๆ ต่อวัน […]