สวนสุนันทาชวนกด Like ให้ผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งปี 2021

สวนสุนันทาชวนกด Like เป็นคะแนน Thesis in Popular Vote Prize 2021 ให้กับผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งปี 2021
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญทุกท่าน กด Like ให้กับผลงานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม ของ 2 นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเข้าร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งปี 2021 จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ นายเดชา สีทาเชื้อ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ผลงานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม “ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร” (MEDICINAL PLANTS INNOVATION) กดถูกใจได้ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/…/a.19989695…/2000240466797601/
นายเดชา กล่าวว่า “ผลงานชิ้นนี้มีแนวคิดในการออกแบบ จากแหล่งธรรมชาติที่สำคัญของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ เขื่อนรัชชประภา และไหลสู่แม่น้ำตาปี โดยเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีดั่งคำขวัญที่ว่า เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมมะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัด ทั้งในภาคพื้นดินและชายฝั่ง เม็ดดินเหนียว เป็นนวัตกรรมการปลูกพืชไร้ดิน โดยใช้ระบบสมาร์ทฟาร์ม นวัตกรรมมาจากความต้องการของโครงการที่ต้องการพัฒนาสมุนไพรให้มี คุณภาพ มาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ พื้นที่ปลูกสมุนไพร และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบพื้นถิ่น เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองสมุนไพร จึงมีความต้องการผลักดัน ส่งเสริมวัฒนธรรมที่สืบเนื่องต่อกันมายาวนาน”
นายเฌอรดา มณีวรรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ” ท่าอากาศยานบึงกาฬ ” (Buengkan Airport) https://www.facebook.com/TOYARCHTHAILAND/photos/a.1998969510258030/2000281150126866/?type=3ฟ
นายเฌอรดา กล่าวว่า “ผลงานชิ้นนี้ ออกแบบโดยยึดหลักตามระเบียบมาตรฐานของ ICAO และ IATA โดยการออกแบบครั้งนี้มุ่งหวังให้ท่าอากาศยานสามารถรองรับการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในอนาคตได้ ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุน โดยแนวความคิดในการออกแบบจึงนำวัฒนธรรมของบึงกาฬที่มีความโดดเด่นในด้านวัฒนธรรมชนเผ่า “ภูไท” ด้วยการนำธงอีสานมาใช้ในการออกแบบอาคาร ที่มีความพริ้วไหว และบวกกับความเชื่อในการสร้างบ้านเฮือนของชาวอีสาน ตามหลัก ทิศทั้ง 8 การใช้โครงสร้างทรัสถัก 8 ทิศเพื่อให้สอดคล้องกับ ความเชื่อ เป็นการออกแบบอาคาร 2 ชั้น ที่มีพื้นที่สีเขียวในอาคาร เพื่อความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ลวดลายนาคขอ ในการออกแบบ Façade ชึ่งเป็นลายที่มีความเป็นสิริมงคล ทำให้การออกแบบท่าอากาศยานบึงกาฬ มีความโดดเด่นและแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของอีสานได้อย่างชัดเจนและไม่เหมือนใคร”
เริ่มเปิดให้ลงคะแนน กดไลก์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 สามารถให้คะแนนจากการกด Like ให้กับผลงานของนักศึกษา โดย 1 Like = 1 คะแนน ทั้งนี้
ประกาศผลทุกรางวัลในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้ที่เพจ facebook TOY ARCH Thailand สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 021601561 -5 หรือติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ facebook วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว

Next Post

ม.เกษตรฯ กำแพงแสน ปลูกข้าววันแม่แห่งชาติ เก็บเกี่ยววันพ่อแห่งชาติ

Wed Aug 11 , 2021
ม.เกษตรฯ กำแพงแสน ปลูกข้าววันแม่แห่งชาติ เก็บเกี่ยววันพ่อแห่งชาติ             […]