สวนสุนันทาเเต่งตั้ง รักษาราชการเเทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม

 

มรภ.สวนสุนันทาเเต่งตั้ง รักษาราชการเเทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการเเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เเต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร ดำรงตำเเหน่ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

#SSRU #SSRUNAKHONPATHOM #ssru #ssrunkpt #สวนสุนันทา #วิทยาเขตนครปฐม #ศูนย์นครปฐม #สวนนันนครปฐม
www.nkpt.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ทุนปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

Mon Nov 16 , 2020
Mohamed bin Zayed University แจ้งให้ทุนด้านArtificial Intelligenceระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2021-2022 สำหรับผู้สมัครจากนานาชาติที่จบมาในสาขาS.T.E.Mโดยเป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียน เปิดรับใบสมัครถึง 15 […]

YouTube