สวนสุนันทา มอบชุด PPE สนับสนุนภารกิจต้านภัยโควิด-19

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พร้อมด้วย คณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา และตัวแทนผู้อบรมหลักสูตรสุดยอดนักบริหารระดับสูง SMART CEO มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล PPE (Personal Protective Equipme) ให้กับศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. 5)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
ภาพ : เพจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สวนสุนันทาจับมือสพม.ปทุมธานีจัดอบรมเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ออนไลน์ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่

Wed Aug 4 , 2021
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30-16.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี […]

YouTube