กรรมการส่งเสริมฯ สวนสุนันทา จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปี 2567 หนุนนักศึกษาขาดแคลน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567 ณ พิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 4 วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นำโดย ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางสาววรางคณา คงศีล ผู้อำนวยการกองกลาง รวมถึงคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) และ บุคลากรของมหาวิทาลัย เข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้ มียอดบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 823,806.07 บาท (แปดแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยหกบาทเจ็ดสตางค์) เพื่อนำไปส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป

Next Post

ม.รังสิต เชิญชมนิทรรศการ “แวร์-เฮาส์-สามสิบสี่ (Warehouse 34)”

Wed Feb 21 , 2024
  สาขาวิชาการออกแบบ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดแสดงศิลปวิทยานิพนธ์ “Warehouse 34” ภายใต้คอนเซปต์แวร์เฮาส์หรือโกดังเก็บสินค้า โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 […]