สมาคมการจัดการกีฬาจับมือ มทร.ตะวันออก จัดประชุมวิชาการระดับชาติร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย

สมาคมการจัดการกีฬาจับมือ มทร.ตะวันออก จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย (SMAT) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการกีฬา ครั้งที่ 1 โดยมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการกีฬาไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยโมเดลบีซีจี (BCG Model)” มีวิทยากรรับเชิญสำคัญ คือ คุณมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  คุณวรพงศ์ ผูกภู่ นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ ดร.กิตติ เจริญพรพานิชกุล นายกสมาคมการค้าเครื่องกีฬา ร่วมเสวนาเพื่อเป็นการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาไทยอย่างยั่งยืน

ประเด็นสำคัญของการเสวนา กับแนวคิด BCG MODELบริบทไทย มุมมองของผู้กำหนดนโยบาย พบว่า การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมการกีฬาด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จำเป็นต้องคำนึงถึง สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในภาคผู้ประกอบการมีความพร้อมเดินหน้าตามแนวคิด BCG Model และยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างยั่งยืน และแง่มุมของผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้จัดกิจกรรมกีฬา อีเว้นท์กีฬาจำเป็นต้องเฟ้นหา “คุณค่า” ของอีเว้นท์กีฬาที่จัดให้เจอ และคุณค่านั้นจะนำพาสู่มูลค่าของอุตสาหกรรมกีฬาที่ยั่งยืน”

มากไปกว่านั้น การผลักดันอุตสาหกรรมการกีฬาให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม BCG Model จำเป็นต้องอาศัย 3 ปัจจัย (3 E’s) 1.การสร้างความรู้ ความเข้าใจ (Education) 2.การมีส่วนร่วมในการผลักดัน (Engagement) และ 3.เพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมการกีฬาสายกรีน (ECO-sport industry)”

ทั้งนี้ สมาคมการจัดการกีฬาฯ ภายใต้การขับเคลื่อนของ รศ.ดร.วรรณชลี โนริยา นายกสมาคมคนปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดงานประชุมวิชาการนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านการจัดการกีฬาให้กับนักศึกษา นักวิชาการ ผู้ประกอบการ หน่วยงานด้านการกีฬาและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ภายในงาน มีผู้เข้าร่วมงานทั้งทางออนไซต์และออนไลน์ ซึ่งมีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการจัดการกีฬารวม 14 บทความ จากนักศึกษาและนักวิชาการด้านการจัดการกีฬาจากหลากหลายสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ

 

 

 

 

Next Post

จัดมหกรรมสุขภาพวันเบาหวานโลก 2566 ชูแคมเปญ “รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน” เลี่ยงเบาหวาน

Sun Nov 12 , 2023
สมาคมโรคเบาหวานฯ ผนึกพลังภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันเบาหวานโลก 2566 ชูแคมเปญ “รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน” เลี่ยงเบาหวาน สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายคนไทยไร้พุง […]