รังสิตวิชาการ ’66  เวทีการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและมั่นคงในชีวิต

 

            มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน รังสิตวิชาการ’ 66” เปิดเวทีเสวนาการศึกษา RSU Academic Conference  หัวข้อ การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและมั่นคงในชีวิต โดยมี ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ประธานเปิดงาน ภายในงานได้รับเกียรติจากนายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นางสาวจารุชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองห้า (พฤกชัฏราษฎร์บำรุง) ดร.ไฟโรส อยู่เป็นสุข ผู้จัดการโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ และ ผศ.ดร.วัลลภา เฉลิมวงศาเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยครูสุริยเทพ ร่วมเสวนา และมีการนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลดีเด่น 3 ด้าน ได้แก่ ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารการศึกษา ผลงานในการขอวิทยฐานะ และผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งสิ้น 13 ผลงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องสุริยเทพ อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เปิดตัวคอร์สอบรมโรคมาลาเรียออนไลน์โฉมใหม่ ตอบโจทย์องค์กรในการดูแลสุขภาพพนักงานทั่วโลก

Wed Nov 29 , 2023
  โรคมาลาเรียยังคงเป็นความท้าทายด้านสุขภาพที่องค์กรทั่วโลกยังคงต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน การป้องกันโรคมาลาเรียจึงมีความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ด้วยเหตุนี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส (International SOS) บริษัทผู้ให้บริการความช่วยเหลือด้านสุขภาพและความมั่นคงปลอดภัยชั้นนำของโลก จึงได้เปิดตัวหลักสูตรการเรียนรู้แบบดิจิทัลออนไลน์เกี่ยวกับโรคมาลาเรีย […]