อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เปิดตัวคอร์สอบรมโรคมาลาเรียออนไลน์โฉมใหม่ ตอบโจทย์องค์กรในการดูแลสุขภาพพนักงานทั่วโลก

 

โรคมาลาเรียยังคงเป็นความท้าทายด้านสุขภาพที่องค์กรทั่วโลกยังคงต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน การป้องกันโรคมาลาเรียจึงมีความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ด้วยเหตุนี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส (International SOS) บริษัทผู้ให้บริการความช่วยเหลือด้านสุขภาพและความมั่นคงปลอดภัยชั้นนำของโลก จึงได้เปิดตัวหลักสูตรการเรียนรู้แบบดิจิทัลออนไลน์เกี่ยวกับโรคมาลาเรีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของพนักงานทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคมาลาเรีย หรือผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว ได้มีความรู้และการเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับการดูแลสุขภาพของตนเองในระหว่างที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ

นพ.จามร เงินชารี ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส กล่าวว่า “อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส มุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับโรคมาลาเรียมาเป็นเวลากว่า 20 ปีในภูมิภาคที่มีการแพร่ระบาดของโรค ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพไปจนถึงการดำเนินโครงการควบคุมพาหะนำโรคและสนับสนุนในเรื่องการเข้าถึงชุมชน หลักสูตรการอบรมโรคมาลาเรียออนไลน์โฉมใหม่ของเราเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถทำหน้าที่ในการดูแลพนักงาน (Duty of Care) ด้วยการให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการป้องกันโรคมาลาเรียให้กับพนักงาน

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า สัญญาณของโรคมาลาเรียมักจะเป็นสิ่งที่ถูกมองข้าม เนื่องจากอาการของโรคนั้นคล้ายคลึงกับโรคอื่น ๆ ที่มีความรุนแรงน้อยกว่า ประเด็นนี้ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากตามมา เนื่องจากโรคมาลาเรียอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที องค์กรที่มีแรงงานท้องถิ่นหรือแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคมาลาเรีย จึงจำเป็นต้องเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าในการปกป้องพนักงานและชุมชนโดยรอบ”

หลักสูตรการอบรมนี้พัฒนาและเขียนขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่:

· แนวทางการป้องกันโรคมาลาเรีย ABCDE (Awareness = การตระหนักรู้ Bite prevention = การป้องกันยุงกัด Chemoprophylaxis = การใช้ยาป้องกัน Diagnosis = การวินิจฉัย และ Emergency การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน): ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเพื่อลดการแพร่เชื้อมาลาเรียและป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงจากโรค

· แนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับโรคมาลาเรียก่อนการเดินทาง: ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่บุคลากรเพื่อวางแผนการเดินทางอย่างปลอดภัย

· ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรคมาลาเรีย: เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบเกี่ยวกับสัญญาณของโรคมาลาเรียและวิธีปฏิบัติตัวเมื่อรู้สึกว่ามีอาการ

· กรณีศึกษาจากศูนย์บริการความช่วยเหลือของอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส: นำเสนอเหตุการณ์จริงและแนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เตรียมตัวเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกล

นอกจากนี้ หลักสูตรการอบรมดังกล่าวยังถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Web Content Accessibility Guidelines) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้งานในวงกว้างสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ โดยหลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนประมาณ 15 นาที และสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านทางพอร์ทัลการอบรมในสื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัลของอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส

สำหรับข้อมูลการเรียนรู้แบบดิจิทัลออนไลน์เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย เข้าไปที่สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลของอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส (International SOS Digital Learning Portfolio)

 

#https://gooduniversity.net/

 

Next Post

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ติดอาวุธชุดความคิดและทักษะ Digital Transformation มุ่งยกระดับวิศวกรชีวการแพทย์ เพื่อร่วมเปลี่ยน Volume Based Patient Care เป็น Value Based Healthcare ของไทย

Wed Nov 29 , 2023
  วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ติดอาวุธชุดความคิดและทักษะ Digital Transformation มุ่งยกระดับวิศวกรชีวการแพทย์ เพื่อร่วมเปลี่ยน Volume Based […]