ศูนย์นวัตกรรมระบบราง มทร. ธัญบุรี เปิดรับ UP SKILL “การบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับงานรถไฟชานเมือง และความเร็วสูง”

ศูนย์นวัตกรรมระบบราง (มทร. ธัญบุรี)

1) เปิดหลักสูตร (รุ่นที่ 2)
“การบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับงานรถไฟชานเมือง และความเร็วสูง”
วันที่ 5 -7 และ 12-14 ก.ค. 2567

2) รับคะแนน 45 PDU สภาวิศวกร

3) ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
(กรณีเข้าเงื่อนไข EEC กำหนด จากจำนวนเต็ม 10,000 บาท)

4) Link สมัคร https://drive.google.com/drive/folders/1I6yB81nWGN4i_ow_Bzj6jEdp-e5l8yJ_

5) Link คลิปตัวอย่างที่ผ่านมา (รุ่นที่ 1) https://drive.google.com/file/d/1ekB49GuTPWFmv_jy095SYp4zGYrvTAkj/view?usp=drive_link

Next Post

มทร.ธัญบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 56 อัตรา

Mon Jun 10 , 2024
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ***เปิดรับสมัครวันที่ 14 – 24 มิ.ย. 2567 (วันที่ 24 […]