มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ “ปาร์ตี้หอพัก” ประจำปีการศึกษา 2567

 

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) มอบนโยบายการจัดกิจกรรมนักศึกษา ต้องตระหนักถึงความสำคัญความรักสมัครสมานสามัคคี ความรักความอบอุ่น การอาศัยอยู่ร่วมกันภายในรั่วมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างนักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปี และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาด้วย ซึ่งจากนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจึงจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ “ชุดนอนปาร์ตี้” หรือปาร์ตี้สำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมทั้งมีผู้บริหาร คณาจารย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบของหอพักนักศึกษา แนะนำอาจารย์ประจำหอพักนักศึกษา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีความสุข

พร้อมทั้งมีคณาจารย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบของหอพักนักศึกษา และอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีความสุข โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพให้แก่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมสนุกสนามมากมาย อาทิ การแข่งขันแจกรางวัล การแข่งขันแต่งกายในธีมชุดนอน การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากวงดนตรีของคณะดุริยางคศาสตร์

ในการนี้มี ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยมีดารา นักร้อง นักแสดงมากมายมาร่วมสร้างความบันเทิงให้ความสนุกสนานแก่นักศึกษา อาทิ บิว นันทภัค ไกรหา Miss Grand Thailand 2018 เบียร์ นันท์มนัส ไกรหา มิสแกรนด์นครปฐม 2019 เป็นต้น และดารานักแสดงร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีกมากมาย ณ ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

ศูนย์นวัตกรรมระบบราง มทร. ธัญบุรี เปิดรับ UP SKILL "การบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับงานรถไฟชานเมือง และความเร็วสูง"

Mon Jun 10 , 2024
ศูนย์นวัตกรรมระบบราง (มทร. ธัญบุรี) 1) เปิดหลักสูตร (รุ่นที่ 2) “การบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับงานรถไฟชานเมือง และความเร็วสูง” วันที่ […]